1000-vis av kjente merkevarer
Ubegrenset returret
Gratis levering

Personvernpolicy for GOGIFT A/S

1

Introduksjon

1.1

Denne personvernpolicyen beskriver GoGift AS («GoGift») nettpraksiser for å samle inn personopplysninger i forbindelse med dine kjøp av produkter, tjenesteytelser og din generelle bruk av våre hjemmesider, også bruk av Benefitclub og GoGift Shop, både som forbruker og som ansatt hos en av våre samarbeidspartnere og kunder.

2

Behandlingsansvarlig

2.1

GoGift, Mosedalvej 14 2500 Valby er behandlingsansvarlig (heri «vi», «oss» eller «vår»). Dette betyr at vi er ansvarlige for dine personopplysninger.

3

Formål med innsamling av personopplysninger og rettsgrunnlag

3.1

Vi vil sikre at dine personopplysninger kun samles inn og behandles i samsvar med ett av følgende formål:

(a)

for å forenkle levering av produkter og/eller tjenester som du bestiller;

(b)

for å svare på spørsmål eller klager;

(c)

for å varsle deg om endringer på tjenestene våre;

(d)

for å sende deg direkte markedsføring, som å gi deg opplysninger om de produkter og tjenesteytelser du har kjøpt hos oss tidligere eller som du ar rettet forespørsel om, og for at du skal kunne delta i konkurranser eller kampanjer;

(e)

for å forhindre misbruk og svindel;

(f)

for å hjelpe oss å forbedre nettsidene, produktene og tjenestene våre;

(g)

for å oppbevare personopplysninger i det omfang som er nødvendig for å overholde Bokføringsloven, forbrukerkjøpsloven og andre rettslige forpliktelser GoGift måtte ha.

3.2

Rettsgrunnlaget vårt for behandling av personopplysninger er:

(a)

Behandling er nødvendig av hensyn til oppfyldelse av en kontrakt som du er en part av i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c;

(b)

Behandlingen er basert på det samtykke til markedsføring du har avgitt i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grunnlaget for behandlingen er samtykke, så har du rett til å tilbakekalle ditt samtykke.

(c)

Behandlingen e nødvendig for at GoGift skal kunne forfølge sine legetime interesser, hovedsakelig for å forbedre brukeropplevelsen og sikkerheten i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 e-f.

(d)

Behandlingen er nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse for GoGift i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 g.

3.3

Vi beholder dine personopplysninger i

(a)

opp til 5 år fra kjøp av gaven hos GoGift, blant annet for å kunne dokumentere overholdelse av bokføringsloven og forbrukerkjøpsloven.

(b)

Hvis du tilbakekaller ditt samtykke til markedsføring, vil vi slette dine personopplysninger fro våre markedsføringslister.

4

Hva slags personopplysninger brukes

4.1

Vi vil bruke og lagre personlig identifiserbare opplysninger om deg, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, finans- og kredittkortinformasjon, IP-adresser eller andre identifiserbare personopplysninger som oppgis av deg frivillig når du bruker denne nettsiden.

5

Dine rettigheter

5.1

Hvis du har noen spørsmål om hvordan vi behandler personopplysningene dine, kan du kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen som beskrives nedenfor i del 10.

5.2

Du kan når som helst be om å få tilgang til personopplysningene dine og at feilaktige personopplysninger skal rettes opp, slettes eller endres ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som beskrives nedenfor i del 10. Du kan også be om begrensninger, dataportabilitet eller protestere mot at vi behandler personopplysningene dine.

5.3

Hvis du har noen klager på vår håndtering personopplysningene dine, kan du kontakte Datatilsynet.

6

Personopplysninger om mindreårige

6.1

Vi behandler kun personopplysninger om barn under 13 år, såfremt at det er en voksen person som bestiller gave eller gavekort til barnet, hvor opplysningene kun brukes til levering av gave eller gavekort.

7

Overføring av personopplysninger

7.1

Vi kan avsløre personopplysninger til tilknyttede eller datterselskaper, i tillegg til profesjonelle rådgivere i samsvar med gjeldende personvernlover.

7.2

Våre ansatte, representanter, forretningspartnere, selgere og/eller leverandører kan få tilgang til dine personopplysninger på et begrenset behovsbasert grunnlag for å levere en tjeneste til oss eller la dem handle på våre vegne i henhold til gjeldende personvernlover.

7.3

Vi forbeholder oss retten til å bruke eller avsløre informasjon hvis nødvendig for å overholde lover, forskrifter eller juridiske forespørsler, for å undersøke kundeklager eller mulige lovbrudd, for å beskytte nettsidens integritet, for å oppfylle forespørslene dine eller å samarbeide med rettsundersøkelser.

7.4

Overføring av personopplysninger utføres i samsvar med juridiske krav, inkludert ved  inngåelse av passende databehandleravtaler med våre databehandlere, for å sikre at personopplysninger ikke behandles for andre formål enn det som står tydelig beskrevet og å sikre tilstrekkelige sikkerhetstiltak.

7.5

Personopplysningene vi samler inn fra deg kan overføres til og lagres på et sted utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS»), herunder til USA i henhold til EU-US Privacy Shield. Hvis personopplysninger overføres utenfor EØS, vil vi sørge for et tilstrekkelig sikkerhetsnivå ved å overføre opplysningene til land som er godkjent av Europakommisjonen for å ha en tilstrekkelig beskyttelsesgrad, eller ved å inngå kontrakter mellom oss og enheten utenfor EØS som skal motta personopplysningene.

8

Sikring av personopplysningene dine

8.1

Vi vil sikre at det iverksettes egnede tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, tap eller endring og mot uautorisert avsløring, misbruk, eller forøvrig behandles i strid med den til enhver tid gjeldene databeskyttelseslovgivning.

9

Oppdateringer av denne personvernpolicyen

9.1

Vi vil holde denne personvernpolicyen oppdatert, og vi forbeholder oss retten til å endre denne personvernpolicyen når som helst uten varsel. Derfor anbefaler vi at du besøker denne personvernpolicyen regelmessig for å sikre at du alltid kjenner til innholdet. Alle endringer vil gjelde umiddelbart når de publiseres på denne nettsiden. Hvis du fortsetter å gå inn på, bla gjennom eller på annen måte benytte denne nettsiden, betyr dette at du godkjenner denne personvernpolicyen.

10

Kontaktinformasjon

10.1

Såfremt du ønsker å be om innsyn, rettelse, rett til å bli glemt, sletting, begrensning, innsigelse, din rett til dataportabilitet (Utdrag av din data) eller klage over behandlingen av dine personopplysninger så kan du benytte følgende:

(a)

https://privacy.nordiskfilm.com